Thanh tra tỉnh thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

Nhằm đảm bảo cung cấp các nội dung thông tin, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thời gian qua như sau:

 

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 từ 01/6 đến ngày 30/6/2024 (theo Công văn số 386/TTCS-TTTQ ngày 22/5/2024 của Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông) 

2. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Thượng Đức (07/8/1974 - 07/8/2024) (theo Hướng dẫn số 90-HD/BTG ngày 23/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

3. Tổ chức tuyên truyền kịp thời các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) (theo Kế hoạch số 3750/KHUBND ngày 23/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

4. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan, chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá, về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; các thông tin về tư vấn cai nghiện thuốc lá… và các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống tác hại của thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản liên quan (theo Công văn số 3778/UBNDKGVX ngày 24/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

5. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024 (theo Công văn số 1275/STNMT-N ngày 24/5/2024 của Sở Tài Nguyên và Môi trường)

Tin liên quan