Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh

Ngày 07/6, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản công tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh giai đoạn 2018 - 2023.

Ngày 07/6, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản công tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh giai đoạn 2018 - 2023.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến phát biếu tại buổi công bố quyết định thanh tra

Tại buổi công bố, ông Võ Văn Nhân, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 99/QĐ-TTT ngày 29/5/2024; kế hoạch Đoàn thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản công tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh giai đoạn 2018 - 2023 và cũng công bố quyết định về việc thành lập tổ giám sát giám sát hoạt động của đoàn thanh tra này.

Đoàn thanh tra gồm 6 người có trách nhiệm thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; công tác quản lý và sử dụng tài sản công; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh giai đoạn 2018 – 2023; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về thuế, kế toán, tài chính, công tác triển khai, thực hiện các trình tự đầu tư các dự án, công trình và thanh tra các nội dung khác có liên quan (nếu có)…

Thời hạn thanh tra 45 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ và thời gian tạm dừng hoạt động thanh tra theo qui định) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.

Ông Võ Văn Nhân có trách nhiệm báo cáo với Chánh Thanh tra tỉnh về tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Đoàn thanh tra theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu đột xuất của Chánh Thanh tra tỉnh. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Huỳnh Ngọc Tiên giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện việc giám sát hoạt động thanh tra theo quy định.

 
 

Quang cảnh buổi công bố quyết định.

Phát biểu chỉ đạo, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với đoàn thanh tra, cử cán bộ làm đầu mối thường xuyên liên hệ, cung cấp tài liệu, hồ sơ đầy đủ kịp thời theo yêu cầu.

Đối với đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế của đoàn thanh tra, quy chế bảo mật, phát ngôn trong quá trình thanh tra. Đặc biệt có chương trình làm việc cụ thể hạn gửi các đơn vị được thanh tra, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới công việc của các đơn vị được thanh tra.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn