Công khai Kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 15/7/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 15/7/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm (2021 - 2023) và một số dự án đầu tư XDCB tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Công khai Kết luận thanh tra số 13/KL-TTT ngày 15/7/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Kết luận thanh tra số 13/KL-TTT ngày 15/7/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức tại các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Tam Kỳ, UBND huyện Quế Sơn, UBND huyện BắcTrà My, tỉnh Quảng Nam

Công khai Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 14/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 14/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Công khai Kết luận thanh tra số 09/KL-TTT ngày 03/4/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 09/KL-TTT ngày 03/4/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong việc san lấp mặt bằng để thực hiện dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” do Công ty Cổ phần Garmi Hội An làm chủ đầu tư

Công khai Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 08/KL-TTT ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với 04 gói thầu mua sắm thiết bị dạy ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư; 03 gói thầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế do Sở Y tế làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC)

Công khai Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT ngày 13/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT ngày 13/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020 - 2022

Công khai Kết luận thanh tra số 06/KL-TTT ngày 05/02/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 06/KL-TTT ngày 05/02/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác giải ngân đầu tư công các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 và năm 2023 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm Chủ đầu tư

Công khai Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 05/02/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 05/02/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra việc quản lý sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản và triển khai thực hiện Dự án trên đất Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 tại Cụm Công nghiệp Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành

Công khai Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT ngày 18/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT ngày 18/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện: Nam Trà My, Phú Ninh, Duy Xuyên, Đông Giang tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2022

Công khai Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT ngày 22/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Công khai Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT ngày 22/01/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư, xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại số 30 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố Hội An

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn