Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 3.431 bản kê khai tài sản, thu nhập

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tiếp nhận và lưu trữ 365 bản kê khai lần đầu, 2.762 bản kê khai hàng năm và 271 bản kê khai bổ sung của các đối tượng từ cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền kiểm soát.

Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-TTCP ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023, Kế hoạch số 1591/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh về triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ về ban hành “Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023”.

Thanh tra kiến nghị thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước 47,6 tỷ đồng

Ngày 08/1, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tập thể và các cá nhân được khen thưởng.

Bộ Đề thi và mẫu bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Cuộc thi sẽ được tổ chức thành 02 vòng. Vòng sơ kết chấm lấy 100 bài dự thi hoặc 10% tổng số bài dự thi có điểm cao nhất vào Vòng chung kết. Vòng chung kết chấm để lựa chọn ra các giải theo cơ cấu: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải 3; 10 giải khuyến khích và 03 tập thể cho Bộ, ngành, địa phương có số người dự thi nhiều nhất và cho Bộ, ngành, địa phương có nhiều nhất số bài dự thi đạt giải.

Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Ngày 20/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng".

Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Để phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch và tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Nhờ vậy, đã đạt được một số kết quả nhất định trong 6 tháng đầu năm nay.

Tổng Bí thư: “Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm"

Sáng ngày 10/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghe báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, kiểm tra 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức

Nâng cao hiệu quả bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng

Áp dụng các biện pháp cụ thể bảo vệ người tố cáo (TC); bảo đảm về vật chất cho công tác bảo vệ, khen thưởng người TC hành vi tham nhũng; nâng cao trách nhiệm và đạo đức của cán bộ, công chức trong bảo vệ, khen thưởng người TC hành vi tham nhũng;

Xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

Ở các quốc gia, các bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức được xây dựng dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật với những điều khoản chi tiết, cụ thể; hoặc dưới dạng các bản thỏa thuận, cam kết. Thông thường, mỗi lĩnh vực cụ thể sẽ có một bộ quy tắc ứng xử riêng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong khu vực đó.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc điều tra xử lý hành vi tham nhũng

Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan từ Trung ương đến địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quyết liệt trong việc điều tra xử lý, làm rõ hành vi tham nhũng đặc biệt là những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực đã bị tố cáo, phát hiện.