Tham nhũng rất tinh vi, bằng chứng đây!

Những báo cáo thật khó tin: 10 năm, Khánh Hòa không phát hiện cán bộ nào nhận quà; TP Hồ Chí Minh thực hiện 176 cuộc thanh tra trong 9 tháng đầu năm 2015 nhưng không phát hiện được tham nhũng; báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng của UBND TP Hà Nội gửi HĐND TP Hà Nội cũng cho thấy “qua kiểm tra nội bộ, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tội phạm tham nhũng”.

Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN

Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN

Nâng cao vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã triển khai xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Đề xuất xử lý hình sự nếu nhận hối lộ 5 triệu đồng trở lên

Đề xuất xử lý hình sự nếu nhận hối lộ 5 triệu đồng trở lên

Tố cáo tham nhũng có thể được khen thưởng tối đa 5 tỷ đồng

Tố cáo tham nhũng có thể được khen thưởng tối đa 5 tỷ đồng

Phòng ngừa tham nhũng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới

Nhận thức sâu sắc về tác hại của tham nhũng, để đẩy lùi tệ nạn này, Việt Nam đã xác định phải sử dụng tổng thể các giải pháp, trong đó lấy phòng ngừa tham nhũng là cơ bản và lâu dài. Sau gần 8 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN), công tác PCTN đã đạt được những kết quả tích cực; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai thực hiện, từng bước phát huy hiệu quả.

Cần có quy chế phối hợp giữa Tòa án và Thanh tra Chính phủ

Cần có quy chế phối hợp giữa Tòa án và Thanh tra Chính phủ

Chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13

Chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13

Tọa đàm về thực tiễn hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng

Tọa đàm về thực tiễn hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng