Đề xuất xử lý hình sự nếu nhận hối lộ 5 triệu đồng trở lên

Đề xuất xử lý hình sự nếu nhận hối lộ 5 triệu đồng trở lên

Tố cáo tham nhũng có thể được khen thưởng tối đa 5 tỷ đồng

Tố cáo tham nhũng có thể được khen thưởng tối đa 5 tỷ đồng

Phòng ngừa tham nhũng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới

Nhận thức sâu sắc về tác hại của tham nhũng, để đẩy lùi tệ nạn này, Việt Nam đã xác định phải sử dụng tổng thể các giải pháp, trong đó lấy phòng ngừa tham nhũng là cơ bản và lâu dài. Sau gần 8 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN), công tác PCTN đã đạt được những kết quả tích cực; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai thực hiện, từng bước phát huy hiệu quả.

Cần có quy chế phối hợp giữa Tòa án và Thanh tra Chính phủ

Cần có quy chế phối hợp giữa Tòa án và Thanh tra Chính phủ

Chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13

Chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13

Tọa đàm về thực tiễn hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng

Tọa đàm về thực tiễn hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng

Thanh tra Chính phủ xây dựng báo cáo về PCTN trong phạm vi cả nước

Điều 26 Nghị định 59 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), quy định bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là bộ, ngành, địa phương) có trách nhiệm báo cáo với Chính phủ về công tác PCTN tại bộ, ngành, địa phương. Báo cáo này được gửi cho Thanh tra Chính phủ (TTCP) để xây dựng, duy trì hệ thống dữ liệu chung về PCTN.

Được khôi phục quyền, lợi ích khi không có hành vi tham nhũng

Đây là một trong những quy định được nêu rõ tại Nghị định 59 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Hội nghị tập huấn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập

Hội nghị tập huấn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn