Thanh tra Chính phủ xây dựng báo cáo về PCTN trong phạm vi cả nước

Điều 26 Nghị định 59 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), quy định bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là bộ, ngành, địa phương) có trách nhiệm báo cáo với Chính phủ về công tác PCTN tại bộ, ngành, địa phương. Báo cáo này được gửi cho Thanh tra Chính phủ (TTCP) để xây dựng, duy trì hệ thống dữ liệu chung về PCTN.

Được khôi phục quyền, lợi ích khi không có hành vi tham nhũng

Đây là một trong những quy định được nêu rõ tại Nghị định 59 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Hội nghị tập huấn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập

Hội nghị tập huấn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập

Xây dựng thước đo hiệu quả để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Xây dựng thước đo hiệu quả để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng, lãng phí

Lấy ý kiến xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 11/2011/TT-TTCP

Ngày 22/5, tại TP Lạng Sơn đã diễn ra buổi hội thảo lấy ý kiến xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 11/2011/TT-TTCP, quy định các tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đến dự và chỉ đạo hội thảo có ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chống tiêu cực như P64

34 đề án đã đoạt giải phòng chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ, WB bình chọn. Đề án P64 “Nâng cao năng lực giám sát đầu tư cộng đồng” (GSĐTCĐ) của Thanh tra tỉnh Quảng Nam là một trong số đó.

Hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013

Thực hiện Công văn số 4472/UBND-NC ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh về việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013, Thanh tra tỉnh hướng dẫn công tác kê khai tài sản năm 2013 như sau:

Vì mục tiêu “tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng”

Chia sẻ bên lề lễ trao giải Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng 2013 ngày 12/6, các chủ đề án đoạt giải khẳng định ngay khi nhận hỗ trợ sẽ triển khai thực hiện để biến các ý tưởng thành hành động cụ thể vì một mục tiêu “tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng”.

Một số giải pháp nhằm nhân rộng các Đề án tốt của VACI 2011

Được xây dựng trên cơ sở sự thành công của Ngày sáng tạo Việt Nam 2009 (VACI) “Nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, giảm tham nhũng”, VACI 2011 với chủ đề “Tăng cường liêm chính công và thực thi pháp luật góp phần phòng, chống tham nhũng hiệu quả” đã đi vào giai đoạn kết thúc. Chương trình đã chấm, trao giải và hỗ trợ 34 đề án thực hiện hoạt động tại 21 tỉnh, thành phố trên cả nước h