Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả tiếp dân

Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả tiếp dân

Tiếp công dân định kỳ tháng 7

Tiếp công dân định kỳ tháng 7

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn