Thông báo về việc mời đơn vị tham gia Thẩm định giá. Gói thầu: mua sắm tài sản, trang bị phòng hội trường tòa nhà 02 tầng và phòng họp trực tuyến Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Ngày 06/5/2024, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến đã ký Thông báo số 46/TB-TTT về việc mời đơn vị tham gia Thẩm định giá. Gói thầu: mua sắm tài sản, trang bị phòng hội trường tòa nhà 02 tầng và phòng họp trực tuyến Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Nâng cấp và đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Nâng cấp và đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn