Thông báo về việc đào tạo học Cử nhân chuyên ngành Thanh tra

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; font-family: Arial;">Ngày 14/02/2009, Thanh tra tỉnh Quảng <country-region w:st="on" /> <place w:st="on" /><font size="2">Nam</font> </place /> </country-region />có Công văn số 52/TTT-VP về việc thông báo đăng ký nhu cầu học Đại học Thanh tra <i><font size="2">(văn bằng hai)</font></i> năm 2009. <p>&nbsp;</p></span></p>

Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2009 của các cơ quan Khối Nội chính tỉnh Quảng Nam

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 2pt; color: black; font-family: Arial;"><font size="2"><img style="margin: 0px; width: 130px; height: 103px;" title="" height="103" alt="" src="http://www.thanhtra.quangnam.gov.vn/images/stories/IMG_0564.JPG" width="130" align="left" />Ngày 18/02/2009, tại Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Nam do Thanh tra tỉnh làm Trưởng Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2009. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Tuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng, Chánh Văn phòng, Chủ nhiệm (Trưởng phòng) chính trị và chuyên viên&nbsp;theo dõi thi đua của các cơ quan Khối Nội chính. <p>&nbsp;</p></font></span></p>

Thanh tra Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam

<p align="justify">Ngày 18/02/2009, Ông Phan Việt Cường, Chánh Thanh tra tỉnh&nbsp;đã công bố Quyết định số 06/QĐ-TTT ngày 11/02/2009 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam.</p>

Thanh tra Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Quảng Nam

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial;"><font size="2">Ngày 12/02/2009, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 05/QĐ-TTT ngày 06/02/2009 về việc thanh tra công tác cổ phần hóa doanh nghiệp và hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược vật tư&nbsp;Y tế Quảng Nam. <p>&nbsp;</p></font></span></p>

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh và bổ sung chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009

<p align="justify"><font size="2">Ngày 02/02/2009, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2009.</font></p>

Kết quả 02 năm thực hiện Đề án 3-212/QĐ-TTg về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

<div align="justify"> <p><font face="Arial" size="2">Ngày 29/9/2006, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 2803/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và Lãnh đạo các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình, Công an, Tài chính, Ban Tuyên giáo, Uỷ ban Mặt trận TQVN, Báo Quảng Nam làm Phó ban và thành viên Ban chỉ đạo. Đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh vừa là Trưởng tiểu ban Đề án 3 vừa là Phó Ban Chỉ đạo 212 của tỉnh. Ngày 19/3/2007, UBND tỉnh có Quyết định số 826/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006-2010, trong đó, có Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 3-212/QĐ-TTg <em>về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn</em>. </font></p></div>

Năm 2009 thực hiện thanh tra chuyên đề về việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify;" class="MsoNormal"><font face="Arial" color="#000000" size="2">Theo Chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2009 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2009 ngành Thanh tra thực hiện thanh tra chuyên đề về việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc. Ở mỗi tỉnh số lượng doanh nghiệp cần thanh tra từ 02 đến 05 doanh nghiệp. </font></p>

Kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2008)

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <meta content="Word.Document" name="ProgId" /> <meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" /> <meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" /> <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CTHANHT%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /> <o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iantlavalamp.com/" name="country-region" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype> <o:smarttagtype downloadurl="http://www.5iantlavalamp.com/" name="place" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype> <style><!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --></style> <p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" align="justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt;"><font face="Arial" size="2">Nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2008) Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Giải bóng đá tứ hùng gồm các đội: Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh và Công ty Môi trường đô thị tỉnh. Giải đã khai mạc vào ngày 13/11/2008 tại sân vận động tỉnh Quảng <st1:place w:st="on"> <st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place>. <o:p></o:p></font></span></p><br />

Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ thanh tra năm 2008 và Hội thảo thanh tra KT-XH, thanh tra Xét khiếu tố, thanh tra phòng, chống tham nhũng

<p> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="ProgId" content="Word.Document" /> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11" /> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11" /> <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CTHANHT%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" /> <style><!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --></style> </p> <p style="text-align: justify; text-indent: 27pt;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2">Trong 02 ngày 06 &amp; 07/11/2008, tại thành phố Tam Kỳ, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ thanh tra năm 2008 và Hội thảo thanh tra KT-XH, thanh tra Xét khiếu tố, thanh tra phòng, chống tham nhũng . Tham dự Hội nghị có hơn 80 đại biểu đến từ thanh tra các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, phòng Tiếp dân tỉnh.</font></p><font face="Arial" size="2"> &nbsp;</font>

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn