Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam và thành lập Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam và thành lập Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ký kết giao ước thi đua năm 2017

Ký kết giao ước thi đua năm 2017

Triển khai Quyết định số 81 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai Quyết định số 81 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết đinh số 1675/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.

Công văn số 434/TTT-VP v/v đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quy chế sử dụng phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Công văn số 5357/UBND-NC ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai sử dụng phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Thanh tra tỉnh kính đề nghị các đơn vị, địa phương như sau:

Tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Thực hiện Kế hoạch số 2212/KH-TTCP ngày 26/8/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết đánh giá 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, sáng ngày 02/11/2016, UBND tỉnh Quảng Nam cùng đơn vị Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Công văn 423/TTT-NV3 v/v góp ý nội dung dự thảo Đề án Tăng cường năng lực giám sát

Công văn 423/TTT-NV3 v/v góp ý nội dung dự thảo Đề án

Tập huấn công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng

Sáng nay 11/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2016 cho gần 200 đại biểu của Mặt trận các cấp đến từ 9 huyện miền núi và huyện Đại Lộc.