Tài liệu Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thanh tra tỉnh triển khai một số nội dung về công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 tại Thông báo kết luận số 65/TB-UBND ngày 06/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện Thông báo kết luận số 65/TB-UBND ngày 06/3/2024 của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và 02 năm thực hiện Đề án 06, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thanh tra tỉnh triển khai một số nội dung về công tác cải cách hành chính tại Thông báo kết luận số 72/TB-UBND ngày 08/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện Thông báo kết luận số 72/TB-UBND ngày 08/3/2024 của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm - TechFest Quang Nam 2024

Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Năm - TechFest Quang Nam 2024 có quy mô quốc gia và quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu các Đề án khởi nghiệp của Chính phủ, tỉnh; phát triển văn hóa khởi nghiệp, phát huy truyền thống canh tân, đổi mới, khơi dậy khí thế, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng vươn lên, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến chỉ đạo các phòng Nghiệp vụ, Văn phòng tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Tăng cường phòng, chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2023 tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/3/2023 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), các cấp, các ngành đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, giải pháp đề ra và đạt nhiều kết quả tích cực.

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023

Căn cứ Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025; theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 212/TTr-SKHCN ngày 23/02/2023; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023