Số ký hiệu 1131/2008/QĐ - TTCP
Trích yếu Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thanh tra Chính phủ
Loại văn bản Các văn bản khác
Người ký Trần Văn Truyền
Ngày ban hành 18/06/2008
Ngày có hiệu lực 18/06/2008
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Số ký hiệu: 1131/2008/QĐ - TTCP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/06/2008

Văn bản liên quan