Số ký hiệu 2278/2007/QĐ-TTCP
Trích yếu Ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thanh tra Chính phủ
Loại văn bản Các văn bản khác
Người ký Trần Văn Truyền
Ngày ban hành 24/10/2007
Ngày có hiệu lực 24/10/2007
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo
Số ký hiệu: 2278/2007/QĐ-TTCP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/10/2007

Văn bản liên quan