Số ký hiệu 57/2007/QĐ-TTg
Trích yếu VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 146/2005/QĐ-TTg NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT CỦA CÁC NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG ĐỂ GI
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Các văn bản khác
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 04/05/2007
Ngày có hiệu lực 04/05/2007
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 146/2005/QĐ-TTg NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT CỦA CÁC NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG ĐỂ GI
Số ký hiệu: 57/2007/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/05/2007

Văn bản liên quan