Số ký hiệu 64/2007/QĐ-TTg
Trích yếu BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ VIỆC TẶNG QUÀ, NHẬN QUÀ VÀ NỘP LẠI QUÀ TẶNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Các văn bản khác
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 10/05/2007
Ngày có hiệu lực 10/05/2007
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ VIỆC TẶNG QUÀ, NHẬN QUÀ VÀ NỘP LẠI QUÀ TẶNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Số ký hiệu: 64/2007/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/05/2007

Văn bản liên quan