Số ký hiệu 76/2007/NQ-QH11
Trích yếu VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2007
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Các văn bản khác
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 02/04/2007
Ngày có hiệu lực 02/04/2007
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2007
Số ký hiệu: 76/2007/NQ-QH11
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/04/2007

Văn bản liên quan