Số ký hiệu 294A/2007/UBTVQH12
Trích yếu VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Quốc hội Khóa 12
Loại văn bản Các văn bản khác
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 27/09/2007
Ngày có hiệu lực 27/09/2007
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Số ký hiệu: 294A/2007/UBTVQH12
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/09/2007

Văn bản liên quan