Số ký hiệu 1860/2007/QĐ-TTCP
Trích yếu VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ THANH TRA
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thanh tra Chính phủ
Loại văn bản Các văn bản khác
Người ký Trần Văn Truyền
Ngày ban hành 06/09/2007
Ngày có hiệu lực 06/09/2007
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ THANH TRA
Số ký hiệu: 1860/2007/QĐ-TTCP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/09/2007

Văn bản liên quan