Số ký hiệu 2298/2006/QĐ-TTCP
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của ngành Thanh tra
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thanh tra Chính phủ
Loại văn bản Các văn bản khác
Người ký Trần Văn Truyền
Ngày ban hành 04/12/2006
Ngày có hiệu lực 04/12/2006
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của ngành Thanh tra
Số ký hiệu: 2298/2006/QĐ-TTCP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/12/2006

Văn bản liên quan