Số ký hiệu 80/2009/QĐ-TTg
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Văn bản mới
Người ký Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành 21/05/2009
Ngày có hiệu lực 21/05/2009
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010
Số ký hiệu: 80/2009/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/05/2009

Văn bản liên quan