Số ký hiệu 554/QĐ-TTg
Trích yếu Phê duyệt đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012"
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Văn bản mới
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 04/05/2009
Ngày có hiệu lực 04/05/2009
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phê duyệt đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012"
Số ký hiệu: 554/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/05/2009

Văn bản liên quan