Số ký hiệu 09/2009/TT-BXD
Trích yếu Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước trong đo thị và khu công nghiệp
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Văn bản mới
Người ký Trần Văn Sơn
Ngày ban hành 10/06/2009
Ngày có hiệu lực 10/06/2009
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước trong đo thị và khu công nghiệp
Số ký hiệu: 09/2009/TT-BXD
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/06/2009

Văn bản liên quan