Số ký hiệu 03/2007/TT-BLĐTBXH
Trích yếu HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bảo hiểm xã hội
Loại văn bản VB về BHXH
Người ký Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành 01/01/1970
Ngày có hiệu lực 01/01/1970
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
Số ký hiệu: 03/2007/TT-BLĐTBXH
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/1970

Văn bản liên quan