Số ký hiệu 144/2005/Q§-TTg
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số ®iều của Quy chế quản lý tài chÝnh đối với Bảo hiểm X• hội Việt Nam ban hành kÌm theo Quyết định sè 02/2003/QĐ-TTg ngày 02 th¸ng 01 năm 2003 của Thủ tướng C
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản VB liên quan đến BH
Người ký Phan V¨n Kh¶i
Ngày ban hành 01/01/1970
Ngày có hiệu lực 01/01/1970
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc sửa đổi, bổ sung một số ®iều của Quy chế quản lý tài chÝnh đối với Bảo hiểm X• hội Việt Nam ban hành kÌm theo Quyết định sè 02/2003/QĐ-TTg ngày 02 th¸ng 01 năm 2003 của Thủ tướng C
Số ký hiệu: 144/2005/Q§-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/1970

Văn bản liên quan