Số ký hiệu 07/2012/NĐ-CP
Trích yếu QUY ĐỊNH VỀ CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Người ký
Ngày ban hành 09/02/2012
Ngày có hiệu lực 09/02/2012
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QUY ĐỊNH VỀ CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
Số ký hiệu: 07/2012/NĐ-CP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 09/02/2012

Văn bản liên quan