Số ký hiệu 90 /2012 /TTLT-BTC-
Trích yếu Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thanh tra Chính phủ
Loại văn bản Thông tư
Người ký
Ngày ban hành 30/05/2012
Ngày có hiệu lực 30/05/2012
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
Số ký hiệu: 90 /2012 /TTLT-BTC-
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/05/2012

Văn bản liên quan