Số ký hiệu 147 /QĐ-TTT
Trích yếu Ban hành quy chế làm việc và các quy định, quy trình tiếp nhận, chuyển trả hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thanh tra tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Các văn bản khác
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2012
Ngày có hiệu lực 28/12/2012
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành quy chế làm việc và các quy định, quy trình tiếp nhận, chuyển trả hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 147 /QĐ-TTT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

Văn bản liên quan