Số ký hiệu 01/2013/TT-TTCP
Trích yếu Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành Thanh tra Chính phủ
Loại văn bản Thông tư
Người ký Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành 12/03/2013
Ngày có hiệu lực 01/05/2013
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
Số ký hiệu: 01/2013/TT-TTCP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

Văn bản liên quan