Số ký hiệu 07/2013/TT-TTCP
Trích yếu Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Lĩnh vực Khiếu nại
Cơ quan ban hành Thanh tra Chính phủ
Loại văn bản Thông tư
Người ký Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành 31/10/2013
Ngày có hiệu lực 16/12/2013
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Số ký hiệu: 07/2013/TT-TTCP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 16/12/2013

Văn bản liên quan