Số ký hiệu NĐ 211/2013/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 19/12/2013
Ngày có hiệu lực 10/02/2014
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
Số ký hiệu: NĐ 211/2013/NĐ-CP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/02/2014

Văn bản liên quan