Số ký hiệu 02/2016/TT-TTCP
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành Thanh tra Chính phủ
Loại văn bản Thông tư
Người ký sfd
Ngày ban hành 20/10/2016
Ngày có hiệu lực 05/12/2016
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Số ký hiệu: 02/2016/TT-TTCP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

Văn bản liên quan