Số ký hiệu 4361/QĐ-BNV
Trích yếu Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Loại văn bản Quyết định
Người ký Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành 28/12/2016
Ngày có hiệu lực 29/12/2016
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Số ký hiệu: 4361/QĐ-BNV
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/12/2016

Văn bản liên quan