Số ký hiệu 478/TTT-NV2
Trích yếu v/v tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành Thanh tra tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành 22/09/2021
Ngày có hiệu lực 22/09/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
v/v tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
Số ký hiệu: 478/TTT-NV2
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/09/2021

Văn bản liên quan