Số ký hiệu 286/TTT - VP
Trích yếu Về việc đề nghị báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, Quý II và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành Thanh tra tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Đức Tiến
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày có hiệu lực 10/05/2022
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc đề nghị báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, Quý II và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu: 286/TTT - VP
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/05/2022

Văn bản liên quan