Số ký hiệu 410/TTT - VP
Trích yếu Về việc lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm ngạch thanh tra viên và chuyển ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương sang ngạch thanh tra viên chính
Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành Thanh tra tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Đức Tiến
Ngày ban hành 27/06/2022
Ngày có hiệu lực 27/06/2022
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm ngạch thanh tra viên và chuyển ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương sang ngạch thanh tra viên chính
Số ký hiệu: 410/TTT - VP
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/06/2022

Văn bản liên quan