Số ký hiệu 509/TTT - VP
Trích yếu Về việc đề nghị báo cáo kết quả thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021
Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành Thanh tra tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Đỏ
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày có hiệu lực 03/08/2022
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc đề nghị báo cáo kết quả thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021
Số ký hiệu: 509/TTT - VP
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 03/08/2022

Văn bản liên quan