Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
755/TTT - VP 28/10/2022 Hết hiệu lực
651/TTT - VP 30/09/2022 Hết hiệu lực
52/KH-TTT 15/09/2022 Hết hiệu lực
552/TTT - VP 15/08/2022 Hết hiệu lực
516/TTT - VP 04/08/2022 Hết hiệu lực
509/TTT - VP 03/08/2022 Hết hiệu lực
507/SL 02/08/2022 Hết hiệu lực
498/TTT - VP 01/08/2022 Hết hiệu lực
488/TTT-NV2 27/07/2022 Hết hiệu lực
466/TTT - VP 22/07/2022 Hết hiệu lực

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn